LIVE+ helpt langdurig werklozen in gemeente Arnhem op weg naar werk

December 20, 2019
1414 keer bekeken 6 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Er is werk in overvloed én er zijn mensen die langdurig zonder baan zitten. Jammer, want werkgevers kunnen hun talenten goed gebruiken. LIVE+, de nieuwe organisatie van onderwijsvernieuwer Hanno Ambaum en maatschappelijk ondernemer Paul Schildmeijer, heeft een oplossing voor dit vraagstuk.

Foto afkomstig uit "Bidbook LIVE+".

Arnhem heeft een goede infrastructuur om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te leiden. Langdurig werklozen weten de weg echter niet altijd goed te vinden. Met de methode van LIVE+ moet dat veranderen. De organisatie vindt dat iedereen recht heeft op een omgeving waarin je op je eigen manier en in je eigen tempo een maatschappelijke carrière kunt ontwikkelen. Ongeacht achtergrond of leeftijd. Daarom gelooft LIVE+ in een op maat gemaakte route naar de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren heeft LIVE+ gewerkt aan een methode die mensen perspectief biedt op werk of gerichte scholing. LIVE+ zoekt thuiszittenden actief op en helpt hen ontdekken wat hun passies en talenten zijn. In een werk- en leercommunity bekijkt LIVE+ vervolgens wat iemands ontwikkelpunten zijn, en daar gaan de mensen onder begeleiding mee aan de slag. In de community creëert de organisatie een vervolgomgeving die ervoor zorgt dat de slagingskans in arbeidsontwikkeling succesvol is. Zo help LIVE+ de deelnemers te stijgen op de participatieladder.

Dit is in het kort de methode LIVE: een unieke aanpak die mensen in beweging brengt naar werken, leren en ontwikkelen. De kracht zit ‘m in de gevarieerde werk- en leercommunity. Hier komen werk- en leerplaatsen, ondernemers, wijkbewoners, sociale projecten en andere initiatieven samen. Dit creëert een omgeving waarin de mens met zijn ontwikkelvragen centraal staat, en geprikkeld wordt door te doen, sámen met anderen. Er is ook aandacht voor de persoonlijke situatie buiten het leren en werken. Die totaalaanpak maakt het makkelijker voor de doelgroep om een stap vooruit te zetten. Werkgevers worden daarbij binnen LIVE+ begeleid in het aangaan van een duurzame samenwerkingsrelatie met werknemers om uitval te voorkomen.

De doelstelling voor 2020 is om 50 thuiszitters via LIVE+ naar een betaalde baan te leiden. De groep zal o.a. bestaan uit vijftigplussers, tweede of derde generatie migranten en voortijdig schoolverlaters van 17 jaar of ouder. Er wordt nauw samengewerkt met o.a. het UWV, Scalabor, werkgevers, teams leefomgeving en wijkcoaches.

LIVE+ is een initiatief van onderwijsvernieuwer Hanno Ambaum, bekend van Mijn School en Academy for Community and Talent (ACT), en maatschappelijk ondernemer Paul Schildmeijer. Het  past binnen de Strategische Agenda Inclusieve Arbeidsmarkt van de SER en het actieplan Perspectief op Werk Midden-Gelderland. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem trekken samen op met LIVE+ en investeren respectievelijk € 140.000 en € 49.000.

 

Images

Comment

Twitter

6  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Michiel van der Meer December 21, 2019

Interessant! Ik heb dit jaar mee gewerkt aan arbeidsmarktprojecten in Gelderland en ben benieuwd wat jullie gaan doen. michiel.vandermeer@wxs.nl

Marcel Bruins January 08, 2020

Wat betreft het doel en de middelen om het te bereiken zijn aanwezig, ik hoop dat de verborgen werk- willenden ook te vinden zijn.

Nijmegen January 08, 2020

Voorwaarde is vast en zeker woonachtig zijn in Arnhem ...
50 mensen vinden lijkt me weinig , maar een goed begin. Ik hoop dat er genoeg ondernemers zijn die met mensen willen werken en niet louter aan hun winstmarges denken.

Shosha Niesen January 23, 2020

Beste Michiel van der Meer, dank voor je reactie op het bericht over Live+ op het Onderwijs en Arbeidsmarktplatform van provincie Gelderland. Leuk dat je enthousiast bent over dit project en zelf actief bent in het veld! Als je op de hoogte wil blijven, houd dan de actueelpagina in de gaten voor updates. Of neem contact op met de betrokken accounthouder van het O&A-team. Dat kan via de 'wie zijn wij'-pagina.

Shosha Niesen January 23, 2020

Beste Marcel Bruins, dank voor je reactie op het bericht over Live+ op het Onderwijs en Arbeidsmarktplatform van provincie Gelderland. Je signaal over het vinden en activeren van verborgen werkwillenden hebben we meegegeven aan de projectleider. In de eerstvolgende update van Live+ op dit platform zullen zij hier aandacht aan besteden. Houd de actueelpagina dus in de gaten! Wil je nader in gesprek? Neem contact op met de betrokken accounthouder van het O&A-team. Dat kan via de 'wie zijn wij'-pagina.

Shosha Niesen January 23, 2020

Beste “Nijmegen”, dank voor je reactie op het bericht over Live+ op het Onderwijs en Arbeidsmarktplatform van provincie Gelderland. Dit project richt zich inderdaad op regio Arnhem. Er zijn echter heel veel onderwijs en arbeidsmarktprojecten, die worden uitgevoerd in heel Gelderland. In al de projecten wordt samengewerkt tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Kijk maar eens op de projectenpagina op het O&A-platform. Binnenkort vind je hier ook 13 gloednieuwe sociale innovatieprojecten, waarbij precies de aansluiting/relatie tussen werkgever en personeel centraal staat. De recent benoemde BOOST Pioniers zijn enkele voorbeelden van bedrijven die veel aandacht hebben voor het werken met mensen. Wil je nader in gesprek? Neem contact op met de betrokken accounthouder van het O&A-team. Dat kan via de 'wie zijn wij'-pagina.

Cookie settings