Wetenschap & technologie in het dna van basisscholen

January 30, 2020
166 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Scholen in Nederland moeten structureel aandacht besteden aan wetenschap en technologie. Een uitdaging, waar leerkrachten hulp bij vragen. Het Financieel Dagblad wijdde een stuk aan de belemmeringen die docenten ervaren. Gelders onderzoek legde die al bloot. Nu wordt er gewerkt aan oplossingen.

Het artikel uit Het Financieel Dagblad is toegevoegd als bijlage bij dit bericht.

Sinds dit jaar moeten basisscholen in Nederland structureel aandacht besteden aan wetenschap en technologie (w&t). Hoe staat het ervoor in Gelderland? En hoe kan de implementatie van w&t versterkt en versneld worden? Regioplan zocht het uit, namens Provincie Gelderland, JetNet & TechNet, KWTG en KWTO.

Technologie is overal. Daarom wil je kinderen er al zo vroeg mogelijk enthousiast voor maken: het is onderdeel van je leven. Wie goed overweg kan met technologie heeft daar een leven lang voordeel van. 

Wetenschap & technologie in het dna van basisscholen

Om te zorgen dat alle kinderen van jongs af aan met technologie in aanraking komen, werd in het Techniekpact afgesproken dat vanaf 2020 wetenschap en technologie (w&t) op alle basisscholen wordt aangeboden. Een mooi streven, dat twee vragen oproept: hoe staan de Gelderse basisscholen ervoor op het gebied van (implementatie van) w&t onderwijs? En waar hebben de scholen behoefte aan als het gaat om het zetten van de volgende stap in deze implementatie? Onderzoeksbureau Regioplan onderzocht met een online enquête en een serie verdiepende interviews de stand van zaken. Het volledige onderzoeksrapport is bijgevoegd.

Starters, ontwikkelaars en voorlopers

De scholen vallen in drie groepen uiteen: starters, ontwikkelaars en voorlopers. De starters vormen de grootste groep (40%), hier is nog veel ruimte voor ontwikkeling van een structureel georganiseerd w&t-aanbod. Een derde van de scholen zijn ontwikkelaars. Er zijn al belangrijke stappen gezet, maar nu komt de vertaalslag naar concrete acties. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn. Een kwart van de scholen vormt een voorlopersgroep. Zij hebben onderwijsinhoudelijk hun w&t-zaken goed op orde.

De drie belangrijkste knelpunten zijn volgens alle drie de groepen: een bomvol onderwijsprogramma, gebrek aan deskundigheid en affiniteit met w&t binnen het lerarenteam, en de hoge kosten voor aanschaf van materiaal.

Dit is nodig voor een volgende stap

Er zijn zes aandachtspunten vastgesteld die scholen helpen om knelpunten weg te nemen om een volgende stap te zetten, waaronder inzicht creëren in de bruikbaarheid van lesmateriaal en hulp bij externe contacten met bijvoorbeeld ouders en het bedrijfsleven. (alle aanbevelingen kun je teruglezen in de brochure; zie bijlage.)

Aan de slag!

Er wordt op allerlei manieren hard gewerkt om w&t meer op de kaart te zetten in de Gelderse scholen. Er is werk aan de winkel, maar alle scholen geven aan dat er meer aandacht nodig is voor w&t. Goed nieuws dus, want waar een wil is, is een weg.

Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. Houd hiervoor de berichten op onze sociale media in de gaten!

Dit nieuwsitem is een korte samenvatting van de brochure "Wetenschap & technologie in het DNA van Gelderse basisscholen," een publicatie van samenwerkingsverband Wetenschap & technologie in het Gelderse basisonderwijs (Provincie Gelderland, JetNet en TechNet, KWTG en KWTO).

Bron afbeelding: Techniekbeeldbank

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings