Ermelose basisscholen kiezen voor duurzame leerlijn

November 07, 2019
165 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Wethouder Leo van der Velden presenteerde tijdens de Maand van de Duurzaamheid in Ermelo een nieuwe doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs. De lessenserie helpt basisschoolleerlingen na te denken over duurzame oplossingen.

Omgevingsbewustzijn

Met deze doorlopende leerlijn ontdekken kinderen hoe ze zelf een rol kunnen spelen in hun eigen omgeving. Het zorgt voor bewustwording van de manier waarop met ruimte en grondstoffen wordt omgegaan. Om deze leerlijn zo eenvoudig mogelijk te kunnen implementeren in het onderwijs, is dit gekoppeld aan een introductiebijeenkomst voor leerkrachten. Zo maken leerkrachten kennis met de materialen en het onderzoekend en ontwerpend leren.

Samen met lokale ondernemers

Naast bewustwording helpen deze duurzaamheidslessen bij de vraag: wat kan ik duurzaam anders doen? Ook lokale ondernemers participeren hierin. En dat is belangrijk. Door de energietransitie naar een duurzame energiehuishouding verandert ook de arbeidsmarkt. Er zal daarmee een toenemende vraag zijn naar jongeren in technische beroepen. Door leerlingen spelenderwijs in aanraking te laten komen met energie en duurzaamheid groeit de bewustwording, iets wat aansluit bij de ambities van de gemeente Ermelo. De gemeente werkt stap voor stap aan een duurzamer Ermelo en klimaatneutraliteit in 2035. Een ambitie die de gemeente samen met Ermelose inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil waarmaken.

Thema’s van Duurzaam Ermelo

Naast composteren en recyclen maken de leerlingen tijdens de duurzaamheidslessen kennis met het thema biodiversiteit. Ze doen zelf onderzoek naar de grond onder een schoolpleintegel en de bodem buiten het schoolplein, ze onderzoeken de hoeveelheid groen in hun omgeving en bekijken of ze een Ermelo’s recreatiepark kunnen verduurzamen. Uiteindelijk worden ze duurzame ondernemers en ontwikkelen ze ook een bedrijf dat past op Strand Horst. 

Pilot voor de provincie Gelderland

De leerlijn Duurzaam Ermelo is een pilot voor de Provincie Gelderland. Zowel de provincie als de gemeente Ermelo hebben ervoor gezorgd dat er budgetten zijn om de realisatie mogelijk te maken. Zeven scholen hebben er nu voor gekozen gebruik te maken van deze educatiematerialen. Het lesmateriaal is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen en samen met Museum Het Pakhuis vertaald naar Ermelo. ,,Het is de eerste doorlopende leerlijn speciaal voor Ermelo,” reageert Leo van der Velden enthousiast. ,,Duurzaamheid is heel belangrijk. We hebben ambities. We ontkomen er niet aan om hierover na te denken. Het is goed dat kinderen dit leren.”

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings