Werkconferentie ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap' op 23 september jl.

September 30, 2019
370 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Provincie Gelderland, Techniek Nederland, OTIB, de vakorganisaties en een aantal andere organisaties sloegen in 2018 de handen ineen en lanceerden het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’. De focus? Het veelzijdig invullen van een groot aantal vacatures in technische branches in Gelderland.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’ (LLGV) loopt af op 1 oktober 2019. Op 23 september werd tijdens een drukbezochte werkconferentie op de HAN in Arnhem teruggekeken op een zeer succesvol verlopen actieplan. Ook werd de evaluatie aangeboden aan Gedeputeerde Kerris, en werd de blik vooruit gericht op het ‘leven lang Gelders vakmanschap 2.0’.

De provincie Gelderland vindt het belangrijk om het functioneren van de technische arbeidsmarkt te helpen verbeteren, intersectorale mobiliteit te bevorderen en het levenlang ontwikkelen van de beroepsbevolking te stimuleren. Gelderland heeft daarom samen met een aantal technische branches in 2018 deze samenwerking opgezet. Het doel? Het aanpakken van zowel het tekort aan technisch personeel als het ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt door het inzetten van arbeidsmarktcoaches en arbeidsmarktvouchers.

Het ging tijdens de werkconferentie om de evaluatie van het eerste actieplan, aflopend op 1 oktober 2019. Nu aan het einde van de looptijd zijn bijna alle vouchers, 800 in totaal, benut. En zijn er 335 mensen de techniek ingestroomd in de provincie Gelderland. Ook de eerste lichting van de instructeurspool voor het onderwijs bleek met 20 deelnemers een succes en inmiddels is de tweede groep gestart. De succesfactoren waren de inzet van arbeidsmarktcoaches, de beschikbaarheid van laagdrempelige scholingsvouchers en de lerende aanpak van de projectleiding en de stuurgroep. Een andere relevante succesfactor was de eensgezinde gezamenlijk aanpak van de provincie, werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen en onderwijs- en opleidingsinstellingen. Een unicum.

Er is ook een doorkijk gegeven naar Leven lang Gelders vakmanschap 2.0. Half november wordt hierover een beslissing verwacht. In de 2.0 versie willen we de focus meer leggen op het bereiken en activeren van werkgevers en werknemers in het MKB. Eveneens hebben nog meer partners toegezegd mee te doen, zoals motorvoertuigentechniek en de ICT. Ook blijft de samenwerkingsgroep graag van alle partners leren,  door bijvoorbeeld een meer verdiepende brug te slaan naar de onderwijspartners.

Hoogtepunt én mooi sluitstuk van de werkconferentie was de officiële uitreiking van het aanbevelingenrapport aan Gedeputeerde Peter Kerris door Henk Boes, de voorzitter van de stuurgroep Gelders Vakmanschap. Henk Boes memoreerde hierbij terecht dat de provincie Gelderland door concreet aan de slag te gaan met het concept van een levenlang ontwikkelen een succesvolle blauwdruk heeft neergelegd voor provincies die hierin graag willen volgen. Niet alleen gebaseerd op publieke fondsen, maar ook door de volle deelneming van onder andere de O&O fondsen.

 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...