Dutch Technology Week 2019

May 20, 2019
266 keer bekeken 0 comments

Aan het werk met nieuw Beleidskader Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023

Op 13 november stemden Provinciale Staten in met het beleidskader Onderwijs en Arbeidsmarkt
2020-2023. Lees hier meer.

 

 

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! De provincie Gelderland streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties. 

Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of login en klik op 'bijdrage toevoegen'.

 

Vandaag is de Dutch Technology Week 2019 van start gegaan, dé week waarin heel Nederland tech beleeft en ervaart. Eén van de events deze eerste dag is de Jaarconferentie Techniekpact bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven, Landsdeel Zuidoost.

Tijdens de plenaire opening van de Jaarconferentie is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle, geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte deze benoeming bekend tijdens de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 op de Brainport Industries Campus te Eindhoven. Thea Koster zal zich tot eind 2020 inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Persbericht Techniekpact Jaarconferentie 2019.

Ook de Techniekpact Monitor 2019 staat inmiddels online. De cijfers van de monitor laten zien dat het aandeel keuze voor techniek in het onderwijs stabiliseert en bevestigen de noodzaak voor een meer samenhangende aanpak voor het stimuleren van jongeren en werkzoekenden voor de techniek.

Nieuwsbrief Brainport Netwerk mei 2019, Special Jaarconferentie Techniekpact

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...