Sterke punten, speerpunten en leerpunten: beleidsevaluatie O&A Gelderland

04-03-2019
1267 keer bekeken 1 reacties

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Het beleid van Onderwijs en Arbeidsmarkt is geƫvalueerd. Onze partners benoemden sterke punten, leerpunten en speerpunten voor de toekomst. Benieuwd? Lees of beluister het rapport hier!

Beleid Onderwijs en Arbeidsmarkt geëvalueerd

In februari jl. werd het “Rapportboek Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelderland” door Margot Nijkamp, directeur van de Open Innovation Academy, gepresenteerd aan Provinciale Staten. Op hun verzoek onderzocht zij door interviews met het werkveld of het O&A-beleid doet wat het moet doen. Anders dan het klassieke schoolrapport dat je vroeger met knikkende knietjes in ontvangst nam, hier een zonnig, knaloranje boekje dat barst van de positief-kritische feedback.

Wat ging er goed, wat kan er beter, en hoe kunnen de partners in het werkveld het beste worden bediend in de toekomst? En al even belangrijk: zit en blijft O&A op koers naar de ideaalsituatie volgens de visionairs uit het boek “Samenscholing Geboden?”

Hier vind je een korte samenvatting, maar het echte rapport is té interessant om niet te bekijken. Liever luisteren? Om het rapport voor iedereen toegankelijk te maken is er ook een luisterboek!

Wat gaat er goed?

Krullen en stickers van de spreekwoordelijke juffen, meesters en klasgenoten op veel vlakken. Er is dus veel om vast te houden voor de toekomst! Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelderland...

 •  …is een krachtige, neutrale verbinder voor ecosystemen

 • …acteert op zowel bovenregionaal als landelijk niveau

 • …loopt voor op andere provincies als actief beleid

 • …is randvoorwaardelijk voor succes – adresseert de ‘talent gap’

 • …is kennispartner met uniek eigen onderzoek, analyse en duiding

 • …werkt vanuit gezamenlijke strategische belangen

 • …is zowel intern als extern van belang

 • …is resultaatgericht, effect-gedreven en praktisch

 • …is actief en innovatief

 • …start pilots om te experimenteren

 • …organiseert evenementen voor kennisuitwisseling

 • …heeft toegankelijke regio-accounthouders

 • …heeft een constructief en open team

Ideaalbeeld versus de realiteit: wat kan er beter?

Uiteraard zijn er ook met rode pen een aantal ontwikkelpunten in het rapport geschreven. Die lopen grotendeels gelijk op met de punten waarop de werkelijkheid en het ideaalbeeld van de 44 visionairs uit "Samenscholing Geboden" uiteenlopen. Hier valt nog winst te behalen:

 • … lange termijnstructuur in het O&A-programma

  Politieke cycli maken dat projecten en trajecten relatief kort lopen. Met het oog op de reactietijd van onderwijs en werkgevers is langjariger programmeren wenselijk

 • … kennis van de arbeidsmarktregio’s verankeren

  Door de bestaande kennis verder te verankeren kunnen nog betere verbindingen worden gemaakt met werkgevers in de regio’s

 • … nog meer vraag-gestuurd meewerken

  De instrumenten blijven benutten om bijvoorbeeld in projecten energie uit de regio te ondersteunen en aan te jagen

 • … beleidskader aan de voorkant duidelijker maken

  Maak goed duidelijk op welke O&A-thema’s wordt ingezet en wat men hiervan mag verwachten

 • … verbinding naar buiten de provinciegrenzen

  Versterk de onderliggende verbanden waar O&A-trajecten over de Gelderse grenzen heen gaan om de samenwerking te vergemakkelijken

 • … tegengaan verloop van medewerkers

  Continuïteit binnen het O&A-team draagt bij aan de samenwerking met de buitenwacht, omdat je vindbaar bent en niet steeds bij nul hoeft te beginnen

Toekomst en aanbevelingen

Alle feedback van de ervaringsdeskundigen, gecombineerd met het wensbeeld van de visionairs, levert een aantal aanbevelingen op, namelijk:

 • Definieer een lange termijn beleidskader

 • Maak het beleidskader goed toegankelijk

 • Maak van O&A een talent-kenniscentrum

 • Voorkom intern verloop

 • Geef ruimte tot meer directe interactie met de werkvelden

Voorgestelde thema’s voor de lange termijn zijn eveneens benoemd:

 • Regioprogrammering met multi helix partners

 • Leven Lang Ontwikkelen / Duurzame Inzetbaarheid

 • Deltaplan Conjunctuurinvloeden

 • Onderwijsinnovatie

 • Het nieuwe werkgeverschap

 • Internationalisering/grensoverschrijdend werken

Over de aanbevelingen is gesproken in Provinciale Staten. Zij hebben groen licht gegeven om hier meteen mee aan de slag te gaan. Goed nieuws, want zo kunnen zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelaties blijven doorlopen. En ook omdat O&A de signalen uit het werkveld mag verwerken in duidelijk beleid op maat.

Achter alle bovenstaande punten zit een wereld aan informatie. Lees of luister voor meer achtergrond en verdieping het volledige stuk “Rapportboek O&A Gelderland.”

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Michiel van der Meer, Techniekpact Smart & 08-03-19 om 10:51

Interessant! Goede, leesbare rapportage. Behoefte aan lange termijn kader, of leidende Provinciale Human Capital agenda en regie op activiteiten en projecten.

Cookie-instellingen