Call to action: ‘Als je nu niet investeert in de jeugd, heb je straks geen medewerkers’

25-02-2019
349 keer bekeken 0 reacties

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Op Woensdag 23 of 30 januari was er een ‘call to action-bijeenkomst’ op de inspirerende locatie van Alliander Duiven of Nouryon Arnhem. Samen met zo’n 280 andere deelnemers hebben we die avonden een mooi resultaat bereikt, aldus Drs H. Wiggers van Quadraam.

We hebben jonge technici nodig!

Het tekort aan goed technisch personeel is groot. De cijfers liegen er niet om: 100.000 vacatures blijven ongevuld. Jaarlijks studeren ‘slechts’ 9.400 technische talenten af. “We vissen allemaal in een vijver waar te weinig vissen in zwemmen”, vatte onze spreekstalmeester Robert Hageman metaforisch samen. Over de oplossing zei hij: “We moeten de aanvoer verbeteren.”

Geld voor techniek

Maar een metafoor is gemakkelijk. Voor echte oplossingen, die succesvol zijn in de praktijk, nu en in de toekomst, is meer nodig. Ook de Rijksoverheid ziet dit. Daarom stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar om het technologische vmbo te versterken. Want daar ligt een belangrijke sleutel tot succes. “Als je nu niet investeert in de jeugd, heb je straks geen medewerkers”, zei Jan Willem Boezel tijdens de bijeenkomst bij Alliander zelfs. Als directeur van Van Raam uit Varsseveld is hij het avontuur aangegaan om jongeren in zijn bedrijf op te leiden. Peter Koenders van Totaalbouw herhaalde het pleidooi van Boezel bij Nouryon een week later nog eens krachtig. Ik kom daar zo nog op terug. Het is namelijk een prachtig voorbeeld van hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar weten te vinden om de aanvoer naar die vijver te vergroten.

Gezamenlijke taak voor onderwijs, ondernemers en overheid

Dat verbinden is waar het ons de komende tijd om gaat. En dan niet alleen onderwijs met bedrijfsleven, maar óók met de overheid. Terugkijkend op de bijeenkomst, kunnen we zondermeer de conclusie trekken dat de bereidwilligheid tot samenwerking in de regio groot is. Zat u na het centrale gedeelte ook aan een thematafel waar mooie dialogen en goede ideeën tot stand kwamen? U voelde vast ook die bereidheid en die sense of urgency.

Mooie oplossingen

Maar hoe vinden we elkaar de komende tijd concreet? Ik kom daarvoor graag terug op de STERA-Leerroute, waarover Wim Meijnen gloedvol vertelde en waarbij Jan Willem Boezel en Peter Koenders het verhaal vanuit hun praktijkervaring verder inkleurden. Zoals u heeft kunnen horen, is de STERA-Leerroute een netwerk van praktijkopleidingsplaatsen in de techniek voor vmbo-leerlingen. De vmbo-scholen kunnen dankzij deze leerroute hun leerlingen elk technisch keuzevak naar wens aanbieden. De leerlingen krijgen niet alleen in het schoolgebouw les, maar voeren hun opdrachten ook en vooral uit bij bedrijven. Onder begeleiding van ervaren beroepsmensen. En de bijvangst? Het levert namelijk enthousiaste, jonge technici op, maar óók in bedrijven ontstaat er een nieuwe dynamiek. Hoe mooi was het om te horen dat een ervaren vakkracht door het begeleiden van de jongeren weer helemaal zin kreeg in zijn werk?

Tijdens de bijeenkomst van de regio Arnhem/Overbetuwe/Lingewaard en Rheden 30 januari bij Nouryon werd ook het Amsterdamse VTI model gepresenteerd. De stad als ‘Leslokaal’. Het leren daar organiseren waar ‘HET’ gebeurt.

Veelbelovende opbrengsten

Ik vind het mooi dat al tijdens deze eerste bijeenkomsten onze eigen ideeën zijn ontstaan. “Wij hebben de machines op onze werkvloer staan, laat de leerlingen naar ons toekomen”, opperde Axel Jansen van JAZO Zevenaar als voorstel om jongeren in aanraking te laten komen met de modernste lasertechnieken. En niet alleen het bedrijfsleven ziet mogelijkheden, óók het onderwijs gelooft erin. Patrick Eckringa van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam (waar 14 scholen in het voortgezet onderwijs onder vallen, waaronder diverse vmbo-scholen) gaf ook aan mogelijkheden te zien in de hybride vorm van onderwijs. Hij kon rekenen op bijval van de andere vertegenwoordigers van het onderwijsveld.

 Had u trouwens al gehoord dat inmiddels 40 bedrijven zich hebben gemeld om mee te werken? Hoe nu verder. Allereerst werken we de komende periode het ‘plan de campagne’ verder uit. Er is voldoende bereidwilligheid om bij de Rijksoverheid met succes een beroep te doen op de zogenaamde vmbo techniekgelden. Vooruitlopend daarop willen we met een aantal bedrijven al komend schooljaar aan de slag om het leren van vmbo-leerlingen in bedrijven mogelijk te maken. Ook gaan we alle mooie initiatieven die er inhoudelijk al bestaan, aan elkaar verbinden. En tot slot krijgt ook het basisonderwijs onze aandacht. Want hoe vroeger de jeugd enthousiast wordt voor de techniek, hoe groter de kans dat ze er hun toekomst van maken.

Ik heb er vertrouwen in.

U hopelijk ook.

Was u bij de bijeenkomst en heeft u uw gegevens niet achtergelaten, maar wilt ook u actief meewerken? Meld u gerust. Wij kunnen uw actieve betrokkenheid goed gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Drs. H. (Harald) Wiggers, Programmadirecteur onderwijsinnovaties en relaties, Quadraam, Gelderse Onderwijsgroep

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen