Bijeenkomst “samen werken aan technisch vmbo in Gelderland"

12-11-2018
964 keer bekeken 0 reacties

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Een impressie van de bijeenkomst “samen werken aan technisch vmbo in Gelderland" op 7 november jl. bij Rozet

Techniekonderwijs in Gelderland versterkt!

Op 7 november is op de bijeenkomst Samenwerken aan een Technisch VMBO in Gelderland een sterk techniekonderwijs weer een stap gemaakt!

Techniekonderwijs in Gelderland versterkt!
Door de hoogconjunctuur van dit moment is de druk op de arbeidsmarkt in rap tempo toegenomen: Tekorten in met name de technische sector zijn groot, het perspectief van instroom in deze sector is zorgelijk: In Gelderland wordt een daling verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Oorzaken hiervoor zijn onder meer demografie en het slechte imago van het vmbo. Het percentage leerlingen dat kiest voor een technisch profiel is in 2017 in Gelderland slechts 20%. Aangezien het technisch vmbo de belangrijkste leverancier is voor leerlingen naar het technisch mbo is dit zorgwekkend. Zeker wanneer je dit afzet tegen de opwaartse trend in het aantal technische vacatures bij bedrijven. Daarnaast hangt het bestaansrecht van technische ondernemers nauw samen met hun innovatiekracht. En voor succesvolle technische innovaties heb je kwalitatief goed opgeleid personeel nodig.

Het Ministerie van OCW heeft structurele middelen beschikbaar gesteld om het techniek onderwijs te versterken. Deze middelen dienen ingezet te worden om de transitie naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod in de regio’s te bewerkstelligen.

Bijeenkomst
Ruim 120 mensen kwamen in Rozet in Arnhem bijeen om deze uitdaging bij de kop te pakken. De aanwezigen waren een mooie mix van mensen die representatief is voor de planvorming: VMBO, MBO, primair onderwijs en vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven.

Henk Boes van Platform Béta techniek zorgde als dagvoorzitter voor structuur en dialoog. Mark van der Heijden, programmamanager van provincie Gelderland illustreerde de specifieke Gelderse uitdagingen en schetste hoe de samenwerking in Gelderland zich sinds 2016 ontwikkeld heeft en de aandacht voor dit thema gegroeid is. Mark is trots op wat er al bereikt is en heeft veel vertrouwen in de stappen die nog gemaakt gaan worden. De middelen vanuit OCW zijn hiervoor een prachtig middel om de plannen op regionaal niveau te vormen en te laten werken! Sterk Techniek-onderwijs 2020-2023, SPV-voorzitter Jan van Nierop vertelde dat 88 regio’s zich voor de regeling Sterk Techniekonderwijs hebben aangemeld. Dat betekent dat er in een flink aantal regio’s in Nederland hard gewerkt gaat worden aan plannen om techniekonderwijs te behouden en te bevorderen. Na een toelichting op de subsidieregeling waren de aanwezigen aan zet.

Panelgesprek
7 vertegenwoordigers(*) van de verschillende Gelderse consortia hielden een panelgesprek en deelde de ervaringen met de zaal hoe het proces tot nog toe was verlopen en voor welke dilemma’s ze nu staan. Deze dilemma’s en ervaringen konden in de verschillende workshops in regio verband verder verkend worden en vertaald worden naar oplossingsrichtingen. De workshops over onderwijs- en arbeidsmarktdata, het Education Model Canvas en BètaMentality gaven de deelnemers handvatten om te gebruiken in de planvormingsfase. Op het ontmoetingsplein werd druk genetwerkt en kennis gemaakt met mogelijke samenwerkingspartners.

 

(*)

  • Edwin Blok, directeur Morgen college (regio Noordwest Veluwe)
  • Gerjan van Dijken, directeur Sprengeloo (regio Stedendriehoek)
  • Harald Wiggers, Quadraam (regio Arnhem e.o./Liemers)
  • Joop Hazeleger, Knooppunt Techniek (vervanger van Bert Brand, vz CvB de Meerwaarde) (regio Foodvalley)
  • Thomas Klein, directeur Mondial college (regio Nijmegen)
  • Marcel ten Thije (regio Achterhoek)
    André Viets, directeur vmbo RSG Lingecollege, Lek en Linge (regio Rivierenland)

De aanwezigen gingen naar huis met nieuwe ideeën, waardevolle contacten en tools om de komende maanden aan de slag te kunnen met hun planvorming.

Brigitte Willemsen
Coördinator Techniekpact provincie Gelderland

 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen